Broschyrer

Broschyrer från Gröna Gruppen i EU-parlamentet, producerade av Carl Schlyter.

Alla broschyrer här är i pdf-format. De flesta kan också beställas från miljöpartiets materialexpedition. Broschyrerna finansieras av EU-parlamentet och är gratis - det enda du behöver betala är frakten.

Ett hållbart finansiellt system (2014)

Om statens respektive banksektorns roll för pengar och skuldsättning. Finanssektorn är oerhört komplex. Denna folder är skriven för dig med minimala bakgrundskunskaper, den syftar till att ge oss en liten grund för att kunna diskutera att göra om banksystemet till ett mer hållbart system.

Arbetstid och klimat (2014)

Kortare arbetstid ger oss mer fritid och mindre utsläpp, fler jobb och mindre stress, mer tid för varandra och demokratin. 40 timmarsveckan är inte det elfte budordet hugget i sten utan en siffra i en alldeles vanlig lag, som vi alldeles vanliga människor kan ändra på. Låt oss göra det!

Broschyren är en uppdaterad och utökad version av en tidigare text.

Allmänningar (2014)

Gruvnäringen är en viktig del av svensk ekonomi och intresset för att prospektera efter, och bryta, malm är stort och växande. Med ett ökat exploateringstryck ökar risken för konflikter mellan olika intressen. Den här skriften diskuteras hur gemensamma tillgångar, som malm och fisk, kan förvaltas på ett hållbart sätt. En förutsättning för en hållbar förvaltning är att nyttan av anvädningen kommer samhället till del, vilket inte alltid är fallet idag.

Koldioxidbubblan på börsen (2013)

Två stora klimatrelaterade risker hänger ihop på ett sätt som innebär att vi får problem hur vi än angriper frågan: Om den kol, olja och gas som redan idag är upptäckt används kommer det politiskt satta tvågradersmålet inte att uppnås. Om å andra sidan energin får ligga orörd i marken påverkar det värderingen av de bolag som äger resurserna.

Grön ekonomi (2013, nytryck)

Konsten att låna en jord av någon annan. Tillväxten räknas som positiv genom det magiska tricket att trolla bort jordens produktionskapacitet från människans. Tömda gruvor och utarmade ekosystem syns aldrig som minusposter i kalkylen, det känns lika klokt som att tro att man blir rikare av att tömma sitt sparkonto och ha pengarna i handen. Om vi börjar ta hänsyn till att framtida generationers möjlighet att utnyttja jordens ekosystemtjänster minskar, och att jordens ändliga resurser förskingras, ser vi att vi allt oftare ägnar oss åt oekonomisk tillväxt.

Alternativa välfärdsmått (2013)

Den här skriften går igenom olika mått på utveckling och välfärd, såväl etablerade som mått som håller på att arbetas fram. Att mäta mänsklig välfärd och hållbar utveckling är inte helt lätt. Men man får vad man mäter. Den som mäter BNP stirrar sig blind på att få den formella ekonomin att växa och icke-mätbara faktorer glöms bort.

Kan mer tjänster minska klimathotet och skapa arbetstillfällen? (2012)

Många hoppas att vi inte behöver ompröva det rådande konsumtionssamhället. Kan vi bara övergå till en tjänsteekonomi kan ekonomin fortsätta växa. med tjänster istället för varor klarar vi både tillväxt och miljö. Den här skriften problematiserar det tankesättet genom att visa på kopplingen mellan tjänster och varor och svårigheten att effektivisera de tjänster som vi ser framför oss när vi tänker tjänsteekonomi.

Kärnkraft Klimat (2012, nytryck)

Tänk dig en framtid utan kärnkraft, utan risker för olyckor, kärnvapen, läckage från lager och utan urangruvor i Sverige. Där elen kommer från källor som aldrig sinar och alltid förnyas. Där elproduktionen är decentraliserad och trygg, utan risk för terrorattacker eller att krig och oroligheter stoppar råvaruleveranserna. Tänk dig ett Sverige som exporterar energi! Det är miljöpartiets Sverige.

Bortom tillväxtens dilemman (2011)

Kortare arbetstid, mer personliga tjänster, nya företagsformer och affärsmodeller samt reformer för en stabilare banksektor. Den senaste forskningen blandas med nya idéer för att möta de tuffa utmaningarna att på allvar bryta ekonomins negativa påverkan på den globala miljön, utan att riskera social instabilitet.

Grön offentlig upphandling (2011)

Den offentliga upphandlingen i Sverige är värd över 500 miljarder kronor om året och kan vi använda dessa medel för att skapa marknad för nya miljövänliga produkter, med goda arbetsvillkor, har vi kommit en bra bit. I den här broschyren har vi samlat positiva exempel om hur man kan begära till exempel max åtta timmars transporttid för djur, miljövänlig el eller rättvis handel.

Mat och hälsa (2009)

"Matglädje och ekologi. Ett sunt förhållande till mat berikar livet, att ge maten tid, pengar, omtanke och dela den med nära och kära gör oss lyckliga. Minns du sist dina smaklökar, gom och näsa fylldes av väldoft, tuggmotståndet var precis lagom, smakerna blandades i din mun och du kände glädje och njutning bubbla upp inom dig? Denna känsla är tyvärr inte vanlig. Glädjen grumlas av oro för fetter, kalorier, tillsatser, genmanipulation, djurens villkor och nu senast även för matens klimatpåverkan. Mycket av maten är processad så till den grad att nästan hela smaken kommer från laboratorietillverkade aromer och smakförstärkare, vår gom luras av billiga kopior, men i detta fall åtalas ingen för piratkopiering. Vaniljen och hallonet har ingen som försvarar deras "gastronomiska rättigheter"."

Allmänintressebolag (2008)

"Gemensamt, effektivt, hållbart. Det är roligt att finna lösningar på problem. Efter att ha besökt allmännytteföretag i England, och haft seminarium med bl a Karl Palmås, så har jag blivit alltmer övertygad om vinsten med att prova dessa idéer i verkligheten. En debattartikel jag publicerade i Arena (nr 2 2008) om alternativa företagsformer fick positiva reaktioner och väckte hos många en nyfikenhet och vilja till ytterligare kunskap. Därför har jag låtit producera denna folder och känner stor tillfredsställelse över att Karl Palmås djupa insikter i detta spännande ämne nu når en bredare publik."

Lokal Ekonomi (2007)

"En ständigt mer sammanflätad världsekonomi - med allt lägre trösklar för idéer men även miljöförstöring, kapital och råvaror - präglar vår tid. Stora transnationella koncerner blir den globala ekonomins regissörer. Men regissörer kräver skådespelare och utan den lokala, sociala och informella ekonomins alla aktörer vore världsekonomins stora pjäs inte möjlig att genomföra. Fokus i den här rapporten ligger på dessa mindre aktörer."

Kommunal Utrikespolitik (2006)

"EU, Världsbanken, världshandelsorganisationen WTO och en lång rad andra överstatliga institutioner sätter i hög grad sin prägel på vår tid. Samtidigt pågår också en utveckling mot ökad 'understatlighet' i form av allt fler kontakter mellan kommuner och regioner tvärs över nationsgränser. Dessa decentraliserade mellanfolkliga förbindelser påverkar i växande grad det internationella skeendet och kallas ibland kommunal utrikespolitik."

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: