Mer om Carl Werner

Carl Werner om politik

Grön hälsopolitik handlar om att betona förebyggande åtgärder och att vården ska vara så nära människan som möjligt. För att uppnå detta behöver vi bland annat stärka vårdcentralerna, utöka de mobila teamen och utveckla e-hälsa.

En hjärtefråga för mig är att ge narkotikaberoende möjlighet till en bättre hälsa genom sprutbytesprogram.

En framgångsrik kollektivtrafik som tar marknadsandelar från bilismen kräver en tydlig politisk ledning med direkt ansvar inför väljarna. Den snabbaste lösningen för detta är att landstinget bör ta helhetsansvaret för Sörmlandstrafiken, på lång sikt behöver Sörmland bli del av en större regionkommun.
 

Personligt

CV