Mer om Christer Bogren

Christer Bogren om politik

Ordförande Miljöpartiet de gröna i Vänersborg. Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden.