Mer om Christian Karlsson

Christian Karlsson om politik

Lokalt

 • Bättre kommunikationer i ludvika tätort - regelbundna turer som går fram och tillbaka längs samma linje, även senare turer och natt trafik.
 • Bättre förutsättningar för cykling inom ludvika tätort.
 • Ett system för cykelriksha främst på sommaren.
 • Krav på miljö certifiering enligt LEED - Platinum standard för nybyggda hus i ludvika (USGBC).
 • Krav att nybyggnation inom kommunen skall vara nollenergihus.
 • Stärka den lokala ekologiska marknaden.
 • Återinföra återkommande marknad för ekologiskt lokalproducerat.
 • Ludvika skall följa resten av sverige och få en riktig komposthantering och enklare sopsortering.
 • Fler gröna ytor i ludvika utan att begränsa kommunikationer och stadens verksamheter
 • Fler entreprenörer och ett mer levande Ludvika.
 • Utveckling av näringslivet och marknadsföring.
 • Den kommunalägda fordonsflottan skall vara el-biodrivmedel hybrider
 • Miljö och moral krav i upphandlingar

Nationellt

 • Satsningar på tågnätet
 • Miljöreformer
 • Investeringar i gröna energiformer och system
 • Miljökrav i upphandlingar
 • Kvalitet i skolan - Värnande av nationella proven
 • Återstatligande av skolan på sikt
 • Medborgarlön och medborgartjänst - En minsta medborgarlön skall erhållas av alla, bedöms man vara arbetsför skall man i den grad man förmår utföra medborgartjänstutföra sådan. Medborgartjänst skall vara av typen arbete utan förkunskapskrav.
 • Ett utbildningsstöd till personer som jobbar inom medborgar tjänst för att vid önskemål lyfta sig till högre arbetsform.
 • Ett moraliskt försvar som garant för vår åsiktsfrihet och demokrati - Dessa kan delta i utlandstjänst men endast i ledning av FN flaggade eller svenskflaggade ledare, de skall följa svenska regler för moraliskt fredsarbete.

Europa

 • Europeiska regler som respekterar naturens begränsningar
 • Europeiska regler för respekt för individens integritet men som inte begränsar nödvändig brottsprevention - Gränsdragningen är viktig - Folkomröstning är lämplig
 • Utbyggnad av gemensamma gröna energisystem

Personligt