Mer om Christina Karlsson

Christina Karlsson om politik

När vi bygger framtidens Botkyrka måste vi göra det hållbart. Vi måste bygga en stad för alla och tänka särskilt på barn och personer med funktionsnedsättning. Barn ska kunna ta sig själva till skolan och därför måste vi bygga säkrare vägar att göra det. Den offentliga miljön måste vara tillgänglig så att ex. personer med rullstol också kommer fram.

Hjärtefrågor:

  • Varsamt förtäta hela Botkyrka med tillgång till god kommunal service och kollektivtrafik. Skapa tillgängliga, trygga och naturliga mötesplatser.
  • Bygga säkra skolvägar genom att prioritera trottoarer och cyklister, bilfria zoner och vandrande skolbussar vid varje förskola och skola.
  • Satsa på grönt byggande, bygga allt i trä, med solceller och gräs och sedumtak ovanpå byggnaderna.