Christina Sjöström

Ordförande för Miljöpartiet Lund, vice ordförande i kommunfullmäktige, vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Christina Sjöström