Christina Sjöström

Ersättare i Byggnadsnämnden

Christina Sjöström

Uppdrag

  1. Byggnadsnämnden Lund
    1. Axel Hallberg
    2. Christina Sjöström
  2. Kommunala funktionshinderrådet Lund
    1. Christina Sjöström
    2. Klas Sivén