Mer om Christina Waldenström

Christina Waldenström om politik

I mitt arbete som sjuksköterska träffar jag många äldre som är förtvivlade över att inte ha tillräckligt med inflytande över sitt eget boende och vilken hjälp man får tillgång till, tex om man ska bo kvar i sitt eget hem eller flytta till ett vård-och omsorgsboende. Kommunen, via biståndsbedömarna, bestämmer i nuläget och det vill jag ändra på. Jag tror att människor själva bäst kan avgöra vad de behöver.

De villkor som djur lever under är viktiga för mig. Vi har ingen rätt att behandla djur på ett sätt som de inte mår bra av, tex att stänga in dem i trånga burar. Jag vill arbeta för att stärka djurskyddet.

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, alla världens människor och kommande generationer är det fundament som miljöpartiets vilar på. Vi måste förstå och börja handla utifrån att vi inte kan överlämna en plundrad och förstörd jord till våra barn. Miljöpartiets politik handlar om detta.