Christine Sidenius

Politiskt sakkunnig för Miljöpartiets EU-kansli (mänskliga rättigheter, migration, rättsliga frågor)

Christine Sidenius

Mer om Christine Sidenius

Personligt

Följer Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).