Daniel Heilborn

"Den relativt oexploaterade Gotlandskusten vill jag värna om. Allmänhetens tillträde till Gotlands orörda stränder är en av öns största tillgångar."
Daniels hjärtefrågor

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Nationalpark Bästeträsk.

Vatten.

Daniel Heilborn