Daniel Heilborn

"Den relativt oexploaterade Gotlandskusten vill jag värna om. Allmänhetens tillträde till Gotlands orörda stränder är en av öns största tillgångar."
Daniels hjärtefrågor

Skog och biologisk mångfald.

När den biologiska mångfalden minskar så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Miljö.

Miljöpartiet står upp för naturen. Vi drivs av en kärlek till den och en stark solidaritet med människor och kommande generationer.

Nationalpark Bästeträsk.

Vatten.

Daniel Heilborn