Daniel Heilborn

"Den relativt oexploaterade Gotlandskusten vill jag värna om. Allmänhetens tillträde till Gotlands orörda stränder är en av öns största tillgångar."
Daniels hjärtefrågor

Skog och biologisk mångfald.

När den biologiska mångfalden minskar så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Nationalpark Bästeträsk.

Vatten.

Daniel Heilborn