Elin Hegg

Sammankallade Mp Herrljunga, Gruppledare Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen

Elins hjärtefrågor

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Feminism och jämställdhet.

Samhällsplanering och byggande.