Elin Olsson

Statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister Per Bolund.