Elin Stenberg

Kandidat till kommunfullmäktige Östersund

Elins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Kemikalier.

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Barn och förskola.

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Elin Stenberg

Mer om Elin Stenberg

Elin Stenberg om politik

Jag ställer upp som kandidat till kommunfullmäktige i Östersund eftersom jag vill arbeta för att miljön och människors hälsa ska vara i fokus i alla kommunens verksamheter. Hänsyn mot miljön och människors hälsa ska tas både vid nybyggnation av bostäder, skolor och infrastruktur och vid befintliga verksamheter i kommunen. I skolan och inom omsorgen ska maten vara ekologisk, närodlad och näringsrik. Gröna ytor i kommunen ska bevaras och utvecklas och barns skolgårdar ska vara stora och spännande. Klassrummen ska ha bra inomhusmiljö så att eleverna i skolan orkar koncentrera sig. 

Jag anser att miljö och hälsa går hand i hand och att de miljövänliga valen också oftast är de mest hälsosamma. 

Personligt

Jag har bott i Östersund sedan januari 2017 och bor på Frösön med min sambo och våra tre barn. Jag arbetar som utredare inom miljöhälsa på Folkhälsomyndigheten. Tidigare har jag arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör.