Elisabeth Åsenius

Samhällsplanerare

Elisabeth Ahnberg Åsenius
Elisabeths hjärtefrågor

Klimat och natur.

Mindre barngrupper i förskolan.

Hållbar samhällsplanering.

Miljö och hälsa.

Elisabeth Åsenius

Mer om Elisabeth Åsenius

Elisabeth Åsenius om politik

Jag är engagerad i Miljöpartiet framförallt för att jag tycker att vi behöver ta krafttag för att hindra klimatförändringar. Miljöpartiet är det enda parti som som på allvar prioriterar detta och som också ser att miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet hänger ihop. Jag har sedan jag läste miljöinriktning på gymnasiet varit medveten om nödvändigheten att ställa om till ett fossilfritt samhälle och varit engagerad i olika miljö- och solidaritetsorganisationer. Idag arbetar jag som samhällsplanerare och har även uppdrag inom kommunpolitiken i Falun.

Under mandatperioden 2014-2018 har jag suttit som ledarmot i Barn- och utbildningsnämnden och bland annat drivit på för minskade barngrupper i förskolan - viktigt för den psykosociala miljön både för barnen och förskolepersonalen. Jag är glad att barngrupperna nu minskar, men mer måste göras innan vi når målet om grupper i nivå med skolverkets riktlinjer. Under kommande mandatperiod vill jag:

- fortsätta minska barngrupperna i förskolan så att de blir i nivå med skolverkets riktlinjer.

- att alla kommunala förskolor, skolor och fritids får ändamålsenliga lokaler 

- att alla kommunala förskolor och skolor ska ha hälsofrämjande gårdar som stimulerar till lek och rörelse

- stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete

- förbättra tillgången på bra skolbibliotek med utbildad personal

- undersöka möjligheterna att skapa fler kommunala öppna förskolor, helst samlokaliserat med MVC, BVC och soc. i så kallade familjecentraler

- ge barnen högre andel ekologisk mat och fria mellanmål

Jag har även suttit med i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och har bland annat drivit på för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter - viktigt för folkhälsan och för att minska beroendet av fossila drivmedel. Under kommande mandatperiod vill jag:

- fortsatt prioritera trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter

- prioritera barns rörlighet och driva på för säkra vägar till förskolor, skolor och fritidsaktiviteter

- satsa på ökad trygg framkomlighet för personer med funktionsnedsättningar

- satsa på hälsofrämjande miljöer såsom lekparker, tätortsnära natur, badplatser och gröna utflyktsmål 

- hejda förlusten av biologisk mångfald

Alla frågor jag vill driva ligger i linje med den gröna ideologins trefaldiga solidaritet:

- med all världens människor,

- med kommande generationer och

- med djur, natur och det ekologiska systemet.

Det är fina ledstjärnor. Rösta på MP för att ge mig möjlighet att påverka Faluns uveckling i en grön, hälsofrämjande och solidarisk riktining!

 

 

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Falun. Här har jag lekt, gått i skolan och cyklat till fritidsaktiviteter och kompisar. Nu har jag två egna barn och vill ge dem ett barnvänligt Falun att växa upp i. Luften skulle behöva bli renare, trafikfarorna minska och lekparkerna mer stimulerande. Situationen i förskola och skola upplever jag tyvärr som sämre än när jag själv gick i skolan. Det gör mig arg och ger mig kraft att försöka förbättra. Bästa sättet att förbättra tycker jag är genom miljöpartistisk politik och därför ängnar jag stor del av min fritid åt Miljöpartiet. Annars jobbar jag som samhällsplanerare i Ludvika. Dit pendlar jag med tåg. När jag hinner är jag gärna ute i naturen och umgås med vänner.