Uppdrag

  1. Tingsrätten Södertörn
    1. Ali Liaquat Khan
    2. Elisabeth Nobuoka Nordin
  2. Valnämnden Botkyrka
    1. Elisabeth Nobuoka Nordin