Mer om Elisabeth Wanneby

Elisabeth Wanneby om politik

Jag vill se en giftfri vardag för våra barn, mer ekologisk närodlad mat, smarta transporter och ett varierat näringsliv. Skydd av vatten och rent vatten är en mänsklig rättighet. Storskalig kalkbrytning i nya områden på Gotland är en omöjlighet.