Elwood Overholt

Kassör partistyrelsen

Elwoods hjärtefrågor

Klimat Energi och Miljö.

Vatten och hav.

Utbildning.

Elwood Overholt

Mer om Elwood Overholt

Elwood Overholt om politik

Mitt engagemang är för miljöfrågor och miljöpolitik.

Är det konstigt? Kan vi verkligen ha arbete och välfärd utan en fungerande planet?

Så klart inte. Allt vi gör bygger på att det finns mat att äta, vatten att dricka och syre att andas. Vi tar det som en självklarhet, men med utsläpp av olika föroreningar förgiftar vi vattnet, vi besprutar det som är tänkt att ätas och vi skövlar den natur som förser oss med syre och binder kol.

När vi inte piroriterar att ta hand om vår planet, är det andra saker som också blir lidande. Jämställdhet och jämlikhet är inte bara en politisk åtgärd, det är samma livsbejakande attetyd som miljökämpar har när de verkar för att skydda de gratis-tjänster som naturen ger oss.

En sista tanke: jorden klarar sig alldeles utmärkt utan oss, men vi klarar oss i typ 2 minuter utan den. Ta hand om den, ta hand om varandra!

Personligt

Jag är pappa och man.

Familjelivet ger mig enorm tillfredsställelse. Att få vara tillsammans med en ung människa från start och, tillsammans med min fru, få se en ny generation ta sig ann framtiden är en fantastisk gåva. Det är också en av de ingångsvärden jag har i mitt miljöengagemagn: jag vet att allt det jag har, det har jag till låns från de som kommer efter mig.

 

Jag är folkhögskolelärare.

Folkbildningen är en emancipatorisk utbildningsform. Studerande ska lämna folkhögsskolan med de mentala verktyg och den nyfikenheten som behövs för att ta herravälde över det egna lärandet efter utbildningen, det livslånga lärandet.

Som folkhögskolelärare arbetar jag dagligen med att utmana studerande till att sträcka sig efter ny kunskap. Och då är det inte endast de lågt hängande frukterna som gäller.

Detta gör vi utan prov, utan betyg och utan kursplaner; vi gör det för nöjet att få reda på saker och bredda vår horizont.

 

Jag är föreningsmänniska.

Just nu arbetar jag med vår lokala biograf och leder styrelsen för en förening med flera hundra medlemmar. Det är det roligaste jag gjort förutom skaffat familj. Att veta att 1000 personer går på vår biograf varje månad för att inspireras av eller dröma bort genom film från hela världen eller opera från Metropolitan i New York ger mig en kittlande känsla varje gång jag tänker på det!