Emilia Pettersson

Ordförande i Tekniska nämnden, kommunalrådssekreterare

Emilias hjärtefrågor

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Demokrati.

Mat och jordbruk.

Jordbruket är viktigt för Sveriges sysselsättning, miljö och inte minst för livskvaliteten. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. Miljöpartiets politik gynnar det ekologiska och närproducerade jordbruket.

Tåg och kollektivtrafik.

Utrikespolitik och global rättvisa.

En grön utrikespolitik betyder en aktiv och självständig utrikespolitik. Sverige ska arbeta för en global utveckling för att bekämpa fattigdom, för demokrati och för mänskliga rättigheter.

Emilia Pettersson

Mer om Emilia Pettersson

Personligt

Jag växte upp i Botkyrka men har bott i Södertälje sedan 2011 och stormtrivs. Södertälje är en otroligt vacker stad med mycket att erbjuda.  Efter att ha bott och arbetat på Irland ett antal år flyttade jag tillbaka till Sverige och började studera. Socialpedagogisk ledarutbildning, socialt arbete och mänskliga rättigheter är några av de kurser jag läst, utöver mitt huvudämne socialantropologi. Ämnena passar mig utmärkt eftersom jag är intresserad av kultur och mångfald, och tycker att jag får mycket användning av mina kunskaper i politiken. Jag delar Miljöpartiets värdering om allas lika värde och vill vara delaktig i arbetet för en bättre miljö och en trygg tillvaro för alla. Jag är även intresserad av samhällsbyggnadsfrågor och tycker att allt egentligen hör ihop. Människan påverkar samhället och samhället påverkar människan. Där kommer politiken in och kan styra, men samtidigt öppna vägar till förändring, skapa förutsättningar för utveckling i en hållbar riktning.