Mer om Emma Emanuelsson

Emma Emanuelsson om politik

Jag vill bidra i politiken med ett engagemang som förälder - mina barn är 20, 15, 11 år -  och professionellt som civilingenjör, forskare och VD för ett spin-off företag och politiskt som aktivt engagerad i miljöpartiet. 

Jag har alltid haft ett starkt samhällsengagemang speciellt för miljö- och hållbarhetsfrågor och social rättvisa. Jag har mycket energi och ser till att saker händer och gillar att kommunicera. Jag engagerade mig i Miljöpartiet när jag flyttade till Jönköping 2018. Jag är ordförande i Jönköpings lokalförening och sittter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och i Nämnden för transport, infrastruktur och miljö samt är klimatambassadör.

För att nå klimatmålen måste det ske stora förändringar på nationell och global nivå! Jag är också orolig för våra barns psykiska hälsa om vi inte agerar nu och snabbt. De tekniska lösningarna måste gå hand i hand med de psykologiska och sociala lösningarna. Det viktigaste vi kan göra är att engagera oss i, och rösta på ett parti med en klimatpolitik i linje med klimatmålen  -  och ja, vi måste göra personliga förändringar Jag är dock övertygad om att många av dessa kommer vara positiva både för vår fysiska och psykiska hälsa.
Jag vill:
• Satsa på en grön omställning av industrin
• Satsa på kollektivtrafiken
• Inte kompromissa om våra miljöfrågor,
• Satsa på våra barn och ungdomars psykiska hälsa och ta deras klimatoro på allvar