Emma Nilsson

Kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet i Skåne läns södra valkrets

För att det behövs ett parti i riksdagen som verkligen prioriterar miljö och klimat. För att vi är mitt uppe i en akut klimatkris och övriga partier låtsas som att det regnar. För att den gröna omställningen måste ske nu. Och för att den gröna omställningen måste vara rättvis. Därför är jag miljöpartist. Och därför kandiderar jag till riksdagen för Miljöpartiet de gröna.
Emmas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Ekonomi och skatter.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Mer om Emma Nilsson

Emma Nilsson om politik

I höstens val är det mycket som står på spel. Hur vi ska hantera det akuta klimatnödläge och den massutrotningen av arter vi är mitt uppe i. Hur vi ska lösa de utmaningar som välfärden står inför och minska de växande klyftorna is samhället. Hur vi svarar på hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter som vi ser runt om i världen, även i Sverige. Miljöpartiets tre solidariteter har aldrig varit mer aktuella. Nu mer än någonsin behövs ett parti som visar solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer, och med världens alla människor. Mer klimatpolitik. Jag vill att Sverige ska ta fram en utsläppsbudget för svenska klimatutsläpp, så att vi ligger i linje med Parisavtalet och den senaste vetenskapen. Priset på utsläpp i EU:s utsläppshandelssystem ska höjas och intäkterna användas för att finansiera en rättvis omställning. Jag vill att vi inför klimattullar för import från länder utanför EU på varor som klimatbeskattats mindre i ursprungslandet. Det måste kosta för den som försämrar för klimatet och miljön. Jag vill därför att vi ska fortsätta höja miljöskatterna, fasa ut fossila subventioner och ge återbäring på vissa klimatskatter direkt till befolkningen. Jag vill se en rejäl satsning för att bygga ut och öka kapaciteten för tåg och övrig kollektivtrafik i hela landet. Det behövs också trygga och väl utbyggda cykelvägar både i städer, mindre orter och mellan dessa. En så stor andel som möjligt av godstransporterna ske till sjöss eller på järnväg, inte på långtradare genom hela Sverige. Den sista droppen fossilt bränsle ska säljas senast år 2030 och nyförsäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar ska fasas ut till 2025. Vi ska bana väg för vind- och solrevolutionen genom att fortsätta göra det lättare och mer förmånligt att investera i solceller och vi ser stora möjligheter att bygga ut den havsbaserade vindkraften. Vi måste bygga ut och rusta upp elnäten och underlätta för storskalig utbyggnad av energilager, såsom vätgas, batterier och värmelager. För att stärka landsbygdernas ekonomi ska fastighetsskatten på vindkraftverk och vattenkraftverk ska tillfalla den kommun respektive region där kraftverken finns. Mer feminism. Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. De strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken måste bort så att kvinnor inte får lägre löner och pensioner än män. För att män ska ta ut fler föräldradagar bör vi öronmärka dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern. Jag vill ytterligare öka satsningarna på forskning om kvinnors hälsa så att fler får rätt vård och hjälp och vi vill förbättra förlossningsvården i hela landet. Alla samhällets instanser måste samverka för att stoppa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd till kvinnojourer måste ges långsiktigt och skyddat boende ska finnas där för de som behöver det, när de behöver det. Ansvaret för våldet ligger hos den som slår, inte den som blir slagen, och det måste i högre utsträckning vara förövarens frihet som inskränks snarare än offrets. Mer rättvisa. Trygghetssystemen måste stärkas och skattesystemet måste bli mer progressivt, så att höga inkomster beskattas högre än låga. Skattepengar som är avsedda till skola, vård och omsorg ska gå till verksamheten, inte tas ut som vinst till aktieägare. Jag vill höja pensionen för dem med de lägsta inkomsterna och öka tryggheten vid sjukskrivning. Alla barn ska ha tak över huvudet och därför vill jag höja bostadsbidraget för barnfamiljer och underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Jag vill också permanenta de förbättrade reglerna för a-kassan som infördes efter coronapandemins utbrott.