Emma Nilsson

Ordförande för Miljöpartiet de gröna i Ystad och styrelseledamot i Miljöpartiet de gröna i Skåne. Regionkandidat.

Emma Nilsson, 34 år, kandiderar till Regionfullmäktige i Skåne.
Emmas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Ekonomi och skatter.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Mer om Emma Nilsson

Emma Nilsson om politik

Skåne, Sverige och världen står inför många utmaningar. Som ledamot i Regionfullmäktige kommer jag att arbeta för att Region Skåne blir en fossilfri och hållbar region som når de utsatta miljömålen. Region Skåne ska arbeta aktivt med jämställdhet, mångfald och HBTQ-frågor. I hela regionen ska kulturen få ta plats, till glädje för såväl invånare som besökare. Inom hälso- och jsukvården ska jämlik och jämställd vård och ett hållbart arbetsliv för de anställda prioriteras.

Klimat, miljö och hållbart resande

Miljö och klimat är vår tids ödesfrågor. Miljöpartiet prioriterar omställningen till ett klimatvänligt samhälle och vill att Skåne tar på sig ledartröjan. I Regionfullmäktige kommer jag att arbeta för:

 • Ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne 2030
 • Goda förutsättningar för produktion av biogas i Skåne
 • Att mat som serveras i Region Skånes verksamheter ska vara hälsosam, klimatsmart och ekologisk
 • Ett ihopbyggt skånskt cykelvägnät
 • Ordentliga cykelställ och fler pendlarparkeringar nära kollektivtrafik
 • Bättre förutsättningar för bilpooler och en bra infrastruktur för elbilar och biogasbilar i Skåne
 • Att snabbt bygga höghastighetsjärnväg mellan Skåne och Stockholm
 • Pålitligt trådlöst internet i kollektivtrafiken

Nära och tillgägnlig vård

För att vården ska bli mer jämlik och för att korta väntetiderna måste den sjukvård som finns närmast invånarna fungera.I Regionfullmäktige kommer jag att arbeta för:

 • Minst 250 miljoner i ökade tillskott till primärvården per år
 • Möjlighet till kontakt med psykolog på varje vårdcentral
 • Ökad tillgänglighet i barn- och ungdomspsykiatrin
 • Förbättrad tillgänglighet till ungdomsmottagningar
 • Mer strukturerad eftervård efter förlossning och stärkt vård för kvinnor med förlossningsskador
 • Att Region Skåne blir bäst i landet på att använda digital teknik inom vården

 

Personligt

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Vi vet alla att detta inte är hållbart. Ändå går omställningen till ett samhälle där vi kan resa hållbart, äta hållbart och konsumera hållbart alldeles för långsamt. Det krävs politiska beslut för att göra det möjligt att leva hållbart i vardagen - det är därför jag är miljöpartist. Det är nu vi måste agera för att rädda den enda planet vi har. Det är nu vi ställer om till en grön och cirkulär ekonomi och värnar om jordens resurser. Jag vet att vi kan och jag vägrar sitta bredvid med armarna i kors när det finns så mycket vi behöver göra. Nu!