Emma Rung

Planeringschef, statsrådsberedningen

Emma Rung talar på Stockholmsregionens dag 2014

Emma Rung