Emma Vildstrand

Ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen

Emmas hjärtefrågor

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Mångfald och integration.

Klimatet och miljön.

”Delat ledarskap är jämställdhet i praktiken och jag är stolt över att representera ett parti på god väg mot ökad jämställdhet”

Emma Vildstrand

Mer om Emma Vildstrand

Emma Vildstrand om politik

 

Mångfald och integration 

För mig är ett öppet samhälle och en öppen värld viktigt. Vi är alla lika och jag vill att Sverige och Europa ska vara tillgängligt för alla de människor behöver och vill vara här. Jag tycker att de människor som behöver ska få stanna i Sverige och att vi ska skapa lagliga vägar hit. För mig är det självklart att alla ska ha samma rättigheter. Dessutom vill jag att ordet empati används oftare så att vi kan göra medmänskliga val utifrån de kunskaper vi har. 

 

Ekologisk och närodlad mat 

För att må bra krävs att många faktorer är uppfyllda. En av dem är att vi äter det som är bra för oss men också bra för miljön. För utan en natur som är tillgänglig och frisk får vi inte heller de produkter vi önskar.  Jag vill att ekologiska produkter ska vara det självklara valet och att alla de människor som är i kommunens verksamheter får den mat som är bäst för dem. Matens klimatpåverkan är också viktig och därför vill jag att det serveras mer vegetarisk mat i alla sammanhang.

 

Jämställdhet och jämlikhet

Alla människors lika värde är en viktig del för att bygga ett hållbart samhälle. Varje människa ska vara fri att göra sina egna val utan att styras av begränsade och könsbundna normer. Precis som jag vill att miljön ligger till grund för alla våra val vill jag också att jämställdhet ska vara i fokus. Utan tanke om vårt lika värde men med olika förutsättningar kan vi inte förändra de könsnormer som idag finns i vårt samhälle.

 

Sist men inte minst är den gröna politiken självklar för mig genom att den förenar det bästa i socialismen och libarlismen på ett sätt som ger hopp om framtiden och visar att nya vägar skapas och nya kunskaper ligger till grund för att åstadkomma förändring.