Per Eric Rosén

Ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Ersättare i Gatu- och samhällsnämnden.

Per Eric Rosén