Mer om Erik Johansson

Erik Johansson om politik

Vår tids stora utmaning är att hushålla med begränsade resurser och hålla oss inom planetens gränser. För mig som budget- ansvarig sekreterare i kommunstyrelsen

är ingången i det ekonomi. En solidarisk tilldelning utifrån behov, klimatinvesteringar och en feministisk budgetsstyrning är basen. Vi behöver prioritera långsiktig hållbar ekonomisk, social, ekologisk och kulturell utveckling framför kortsiktig BNP-fokus.

Gröna investeringar och sänkt arbetstid kommer att skapa fler jobb. Göteborg behöver även satsa på de kreativa näringarna samt ta tillvara på den gröna industri och de kulturella styrkorna staden har.

Som utbildad lärare ligger skolan mig varmt om hjärtat. Jag vill ha en skola byggd på vetenskaplig grund där lärare får mer resurser och högre lön.