Mer om Eva M Larsson

Eva M Larsson om politik

Jag tycker att det är viktigt att politiker har anknytning till samhället. Som fortfarande arbetande frisörföretagare, utbildad polaritetsterapeut och timanställd undersköterska håller jag mig hela tiden uppdaterad i dessa områden.

-Ekologisk, gmo-fri mat och jordbruk är frågor jag driver både kommunalt och regionalt. Tillgången till ren mat och rent vatten!

-Förebyggande hälsovården är framtiden och därför måste integrativ medicin bli en del av sjukvården som finns i dag.

-Miljön både inom och utom oss är en viktig aspekt att ta hänsyn till, eftersom allting hänger ihop.

 

Tillsammans kan vi nå resultat!