Eva-Lotta Pettersson

Ledamot i kommunala handikapprådet, ledamot i valnämnden, ersättare Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Eva-Lotta Petterssons hjärtefråga: Omställning till ett mänskligt och rättvist samhälle baserat på planetens gränser.

Eva-Lotta Pettersson