Eva-Lotta Pettersson

Ledamot i kommunala handikapprådet, ersättare Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Eva-Lotta Pettersson