Mer om Eva Skyllberg

Eva Skyllberg om politik

Att bo i Gnesta kommun innebär hög livskvalitet: natur, ren luft och tystnad i småstadens närhet, samtidigt med tillgång till storstockholms arbetsmarknad. Kollektivtrafikfrågorna, och då särskilt pendeltågets och regionaltågets framtid, är därför av stor vikt för Gnestas utveckling.

En levande landsbygd med aktivt jordbruk är en förutsättning för Gnestabygdens vackra landskap och för att det ska finnas närproducerad och ekologisk mat inom kommunens verksamheter och i handeln.