Evelina Johansson

Politisk sekreterare åt Europaparlamentariker Bodil Valero (f.d. Ceballos)

Evelinas hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Evelina Johansson

Mer om Evelina Johansson

Evelina Johansson om politik

Jag är en 26-årig västgöte som numera bor i Gävle och jobbar som politisk sekreterare för MP. Mitt politiska engagemang och samhällsintresse startade tidigt och ledde mig till statsvetarstudier i Uppsala och Sheffield, till praktik på FN-representationen i New York, till engagemang för bland annat röda korset, och framförallt ledde det mig till Miljöpartiet.

Jag är en grön feminist och antirasist som tycker att demokrati och delaktighet är bland det finaste som finns. Jämställdheten måste öka, demokratin måste utvecklas, politiken måste bli varmare och vi måste lösa klimatkrisen så att vi kan se våra barn och barnbarn i ögonen.