Mer om James Jin

James Jin om politik

Nu, skolan kan inte vänta!

  • Sträva mot en jämlik skola. Ett ökat statligt ansvar för skolans finansiering och minskad skolsegregation.
  • Öka lönen för lärare och en ökad investering i goda lärmiljöer. Det är viktigt att lärare får en bättre lön för att förebygga lärarbristen som finns. En ökad investering i goda lärmiljöer stödjer både elevhälsan och lärandet.
  • Stärka elevhälsan. Där alla elever har tillgång till extra hjälp och stöd.
  • Öka ekologisk mat. Maten är viktig för barnens hälsa.
  • Fördubbla lektionstiden för modersmålsunder- visningar. För en hållbar kunskapsutveckling i språk.
  • Använda schack som ett pedagogiskt verktyg i skola, förskola och fritidsverksamhet. Forskning visar att schack kan öka elevens logiska tänkande och matematiksförmåga.

Bidra till Swish 0736128909