Mer om Freddie Eriksson

Personligt

Vem är Freddie Eriksson? Han är 66 år och fil. kand. Han arbetar inom socialtjänsten i Östhammars kommun. Han är engagerad i vattenmiljöfrågor där han arbetar ideellt i föreningarna Vattenrådet och Fyris Östra källor. Återvinning, energihushållning och förnybar energi är viktiga frågor. Kulturhistoria ligger honom också varmt om hjärtat. Han ser vinster i välfärden som problematiskt.
 

Uppdrag

 1. Barn- och utbildningsnämnden
  1. Freddie Eriksson
 2. Kommunfullmäktige Östhammar
  1. Freddie Eriksson
  2. Kerstin Dreborg
  3. Malin Aldal
 3. Styrelsen Miljöpartiet Östhammar
  1. Freddie Eriksson
  2. Malin Aldal