Fredrik Dolff

Den största utmaningen vi står inför är att säkra en god framtid för oss och kommande generationer. Det viktigaste du kan göra för att påverka framtiden här i Alingsås är att rösta. Om du röstar på Miljöpartiet de gröna så lovar vi att klimatet och miljön kommer att vara den övergripande frågan i all annan politik. En förutsättning för att klara klimatet och förbättra välfärden är nya gröna jobb. Vi behöver fler jobb och de måste vara hållbara. Det handlar bl.a. om att vi vill att all energi ska vara förnybar och att Alingsås satsar på biogasproduktion, investerar i el från sol och gynnar utbyggnaden av vindkraft. Mina hjärtefrågor är energi- och miljöfrågor kopplat till samhällsutveckling. Jag är utbildad energiingenjör och har i över 10 år engagerat mig i dessa frågor för att främja omställningen till ett hållbart samhälle. Idag jobbar jag med affärs- och näringslivsutveckling inom vindkraft. Men även jag tycker att det kan vara svårt att urskilja och göra gröna val i vardagen. Allt för ofta är det de dåliga alternativen som är enklast att välja och för stunden billigast. Jag kommer att jobba för att det ska vara enkelt och naturligt att leva klimatsmart! Det ska t.ex. inte vara upp till föräldrar att själva undersöka om leksakerna på förskolan är giftfria, det ska vara en självklarhet att skolan ska vara en giftfri miljö. Att erbjuda sina kunder 100 % förnybar el automatiskt så som Alingsås Energi gör är ett gott exempel. Jag kommer att jobba för att möjliggöra fler liknande lösningar där de hållbara alternativen blir attraktiva och givna val i Alingsås. Jag har ett pragmatiskt förhållningssätt till den systemförändring vi står inför, hur det påverkar människors vardag och till hur vi ska möjliggöra en grön omställning. Jag kommer att sträva efter att visa att vår gröna politik är offensiv men inte omöjlig och kommer att jobba för fler lösningar som underlättar för att alla ska kunna leva och bidra till en hållbar omställning utan att ha dåligt samvete eller känna skuld över att man inte gör mer. Jag önskar nu fördjupa mitt politiska engagemang och om jag får ert förtroende ska jag göra mitt allra bästa för att bidra till att Alingsås utvecklas hållbart ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Fredriks hjärtefrågor

Energi & Miljö.

Fredrik Dolff