Fredrik Leijerstam

Ordförande i MP Uppsala kommun. Ledamot i regionfullmäktige, Region Uppsala. Ledamot i sjukhusstyrelsen. Allmänläkare, egenföretagare

Uppsala-bo, pappa, läkare, egenföretagare, elbilsförare.
Fredriks hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Försvar.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Mer om Fredrik Leijerstam

Fredrik Leijerstam om politik

Jag är idag ledamot i regionfullmäktige och i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala.År 2009 gick jag med i Miljöpartiet. Min främsta drivkrafter till att engagera mig politiskt var en insikt om att vi behöver göra mer åt de klimatproblem som människan har orsakat, och att vi behöver socialförsäkringar som hjälper människor till ett drägligt liv i stället för att låta dem falla mellan stolarna. En rehabilitering baserad på kunskap och evidens är central för detta, liksom system som hänger ihop, snarare än att motarbeta varandra och glappa.Som läkare och grön politiker med erfarenhet av arbete i landstingssjukvård hoppas jag kunna bidra till en bättre kommunikation mellan den politiska nivån och verksamheterna ute i landstinget. Prioriterade frågor för mig är förebyggande hälsovård, rehabilitering och övergång till fossilfria transporter inom hela Uppsala län.

Personligt

Pappa, språknörd, elbilsfantast, hemvärnsman.

CV

Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin. KBT steg 1-utbildad.

Fil kand i ryska. Har studerat ett tiotal andra språk.

Ersättare i Nämnden för hälsa och omsorg (f d Nämnden för vuxna med funktionshinder) i Uppsala kommun, 2011-14.

Ersättare i Vård- och behandlingsutskottet, Uppsala kommun, 2011-2013.

Ersättare i Produktionsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, 2014.

Ersättare, ledamot, vice ordförande i landstings-/regionfullmäktige i Uppsala län, 2014-2018.

Ledamot i vårdstyrelsen, Region Uppsala, 2014-2018.

Kommunrevisor, Uppsala kommun, 2014-2018.

Ledamot i revisionsnämnden för Miljöpartiet de gröna, 2018-

Ledamot i regionfullmäktige, Region Uppsala, 2019-

Ledamot i sjukhusstyrelsen, Region Uppsala, 2019-