Fredrik Leijerstam

1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige. Ledamot i Vårdstyrelsen. Allmänläkare, egenföretagare

Uppsala-bo, pappa, läkare, egenföretagare, elbilsförare.

Fredrik Leijerstam

Mer om Fredrik Leijerstam

Fredrik Leijerstam om politik

Jag kandiderar i valet 2014 i första hand till Landstingsfullmäktige, men står med även på listan till Kommunfullmäktige.År 2009 gick jag med i Miljöpartiet.Som läkare och grön politiker med erfarenhet av arbete i Landstinget i Uppsala län hoppas jag kunna bidra till en bättre kommunikation mellan den politiska nivån och verksamheterna ute i landstinget.Prioriterade frågor för mig är förebyggande hälsovård, rehabilitering och övergång till fossilfria transporter inom hela Uppsala län.

CV

Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin.

Fil kand i ryska. Har studerat ett tiotal andra språk.

Ersättare i Nämnden för hälsa och omsorg (f d Nämnden för vuxna med funktionshinder) i Uppsala kommun, 2011-.

Ersättare i Vård- och behandlingsutskottet, Uppsala kommun, 2011-2013.

Ersättare i Produktionsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, 2014-.