Göran Umefjord

Vice sammankallande i ledningsgruppen. Ledamot i Kommunstyrelsen och dess AU.

Göran Umefjord