Göran Umefjord

Vice ordförande i styrelsen. Ledamot i Kommunstyrelsen och dess AU.

Göran Umefjord