Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Boden
    1. Gösta Eriksson
  2. Kommunstyrelsen Boden
    1. Gösta Eriksson
  3. Miljö- och byggnämnden
    1. Gösta Eriksson