Gudrun Skoog

Gruppledare i kommunfullmäktige

Mer om Gudrun Skoog

Personligt

Ett jämställt samhälle utan begränsande normer gynnar alla, både kvinnor och män. Goda livsvillkor ger en förbättrad folkhälsa. Läser mycket och gärna, både skönlitteratur och faktaböcker, då om historia, psykologi och samhällsutveckling. Ett nyväckt intresse är biodling.