Mer om Gunilla Bogren

Gunilla Bogren om politik

Det som fick mig att engagera mig i politiken var alla dåliga affärer som gjorts, och som satt Vänersborg på kartan på ett trist sätt, vilket gjorde mig ledsen eftersom jag känner mycket för min vackra födelseort . Jag kände att om jag på något sätt kan bidra till att skapa en bättre politik, vill jag göra det. Vänersborgs nya vision ”Vänersborg – attraktiv och hållbar hela livet”, vill jag bidra till att uppfylla. Vänersborg ska vara en framsynt och hållbar kommun med god ekonomi som gör genomtänkta, långsiktigt hållbara och väl förankrade investeringar för framtiden. Ideologiskt har jag känt mig väl hemma hos Miljöpartiet sedan mitt allra första val –kärnkraftomröstningen. I den frågan har jag inte ändrat åsikt. Miljöfrågorna kommer att få en allt större betydelse framöver pga. klimatförändringarna, vare sig vi vill se det eller inte.

Som ekonomichef i kommunalt bolag i vår grannkommun, Trollhättan, har jag fått en del insyn i att jobba i en politikerstyrd organisation. En annan sak jag lärt är vikten av samarbete. Det gäller inte minst mellan Vänersborg och Trollhättan.