Gunnar Gustafsson

Vi kan inte säga att vi inte vet Vi måste förändra samhället för att ge våra unga chansen till en bra framtid. Våra barn bemöts olika beroende på deras kön eller vilken hudfärg de har. Varje årstid verkar komma med nya extrema väder. Förskola och skola ska ge varje barn möjlighet att växa och klara utbildningen. En skola för livet.
Gunnars hjärtefrågor

Barn och förskola.

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Aktuella frågor för Gunnar Gustafsson