Gustaf Wiklund

Ordförande för Öresundskraft AB, Politisk Sekreterare

Mitt politiska engagemang drivs av vetskapen om att det går att förändra. Det finns mycket att göra; klimat och miljö, skolan, nya jobb och nya företag, jämställdhet och öppenhet.
Gustafs hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Företagande.

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i olika delar av landet. Miljöpartiet arbetar därför aktivt för att förbättra småföretagens villkor och ge fler företag att utvecklas och anställa fler.

Gustaf Wiklund

Aktuella frågor för Gustaf Wiklund