Gustaf Wiklund

Ledamot i Stadsbyggnadsnämnden

Mitt politiska engagemang drivs av vetskapen om att det går att förändra. Det finns mycket att göra; klimat och miljö, skolan, nya jobb och nya företag, jämställdhet och öppenhet.
Gustafs hjärtefrågor

Klimat Energi och Miljö.

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Företagande.

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Gustaf Wiklund

Aktuella frågor för Gustaf Wiklund

Mer om Gustaf Wiklund

Gustaf Wiklund om politik

Miljöinspektör, 35 år, Slottshöjden.
Plats 13 på kommunfullmäktigelistan.
Plats 11 på riksdagslistan.
Jobbar just nu som politisk sekreterare och rådgivare för Miljöpartiet i Helsingborg. Gustaf är även stryrelseordförande i Öresundskraft AB sedan 2015.