Gustaf Wiklund

Ordförande för Öresundskraft AB, Politisk Sekreterare

Mitt politiska engagemang drivs av vetskapen om att det går att förändra. Det finns mycket att göra; klimat och miljö, skolan, nya jobb och nya företag, jämställdhet och öppenhet.
Gustafs hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Företagande.

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Gustaf Wiklund

Aktuella frågor för Gustaf Wiklund