Uppdrag

  1. Förskolenämnd
    1. Hanna Dönsberg
  2. Nämnden för personer med funktionsnedsättningar
    1. Hanna Dönsberg