Hanna Klingborg

Kommunalråd, gruppledare, ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Telge AB, ordförande Hållbarhetsutskottet,Ordförande i Järna kommundelsnämnd,

Hanna Klingborg

Mer om Hanna Klingborg

Personligt

Adress: Järna

Yrke: Waldorflärare 

Medlem i Miljöpartiet sedan 2008 och har länge varit engagerad i frågor som rör internationell solidaritet, pedagogisk frihet och jämlikhet mellan människor. Miljöpartiet ger mig möjlighet att arbeta tillsammans med andra för ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.