Mer om Hanna Werner

Hanna Werner om politik

Frågor jag vill driva i Borås:

 • Klimat och miljö, en hållbar utveckling i vår kommun där vi minskar koldioxidutsläpp och arbetar för en grön och vacker stad med bra kollektivtrafik och utbyggt cykelvägsnät!

 • Bra, ekologiskt producerad mat i kommunens verksamheter. Maten skall dessutom tillagas I lokala kök.

 • En bra arbetsmiljö och personalpolitik för kommunens anställda, så att man vill stanna och utvecklas i kommunen.

 • Kulturfrågor ligger mig varmt om hjärtat och jag vill att Borås fortsätter satsa på och utveckla kulturen. Fina exempel är skulpturbiennalen, teaterfestival och street-art. Många fler, framförallt yngre, skall kunna få möjlighet att tillgodogöra sig stadens kulturella utbud

 

Frågor jag vill driva i Västra Götaland:

Jag vill arbeta för att regionens anställda skall få en riktigt bra personalpolitik och arbetsmiljö, som framförallt ökar möjligheterna till utveckling, delaktighet och inflytande. Målet är att man trivs och vill stanna kvar i regionen så att inhyrd personal minskar och kontinuiteten i vården ökar.

Kulturen är betydelsefull för alla. Den har också stor betydelse inom vården och kan vara ett hjälpmedel för hälsa och rehabilitering. De regionala institutionerna skall fortsätta ligga i framkant i sitt utbud och de regionala resurserna skall nå alla delar av regionen och inte minst barn och unga.

 

Kandidat till regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Borås

Uppdrag

 1. Kulturnämnd
  1. Hanna Werner
 2. Nämnden för Hälsan och stressmedicin VGR
  1. Hanna Werner
 3. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
  1. Hanna Werner
  2. Kerstin Berggren