Mer om Hanna Werner

Hanna Werner om politik

Frågor jag vill driva i Borås:

 • Klimat och miljö, en hållbar utveckling i vår kommun där vi minskar koldioxidutsläpp och arbetar för en grön och vacker stad med bra kollektivtrafik och utbyggt cykelvägsnät!

 • Bra, ekologiskt producerad mat i kommunens verksamheter. Maten skall dessutom tillagas I lokala kök.

 • En bra arbetsmiljö och personalpolitik för kommunens anställda, så att man vill stanna och utvecklas i kommunen.

 • Kulturfrågor ligger mig varmt om hjärtat och jag vill att Borås fortsätter satsa på och utveckla kulturen. Fina exempel är skulpturbiennalen, teaterfestival och street-art. Många fler, framförallt yngre, skall kunna få möjlighet att tillgodogöra sig stadens kulturella utbud

 

Frågor jag vill driva i Västra Götaland:

Jag vill arbeta för att regionens anställda skall få en riktigt bra personalpolitik och arbetsmiljö, som framförallt ökar möjligheterna till utveckling, delaktighet och inflytande. Målet är att man trivs och vill stanna kvar i regionen så att inhyrd personal minskar och kontinuiteten i vården ökar.

Kulturen är betydelsefull för alla. Den har också stor betydelse inom vården och kan vara ett hjälpmedel för hälsa och rehabilitering. De regionala institutionerna skall fortsätta ligga i framkant i sitt utbud och de regionala resurserna skall nå alla delar av regionen och inte minst barn och unga.

 

Kandidat till regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Borås

Uppdrag

 1. Kandidater kommunfullmäktige Borås
  1. Anna Kjellberg
  2. Anna-Karin Gunnarsson
  3. Bo-Lennart Bäcklund
  4. Christina Waldenström
  5. Dennis Söderberg
  6. Enock Ruth Julian Akouele Ndoayelet
  7. Erik Johnson
  8. Eva Théen-Johansson
  9. Göran Larsson
  10. Hanna Werner
  11. Hassan Siavashee
  12. Helene Ernits
  13. Ingrid Samuelsson
  14. Kjell Hjalmarsson
  15. Kyan Tabrizi
  16. Lasse Jutemar
  17. Linnea Johansson Kläth
  18. Madeleine Larsson
  19. Magnus Almström
  20. Mosa Roshanghias
  21. Tim Gahnström
  22. Tom Andersson
  23. Tova Lidbeck
 2. Kandidater Regionfullmäktige Sjuhärad
  1. Anna Hansson
  2. Caroline Bergmann
  3. Christina Waldenström
  4. Dennis Söderberg
  5. Göran Larsson
  6. Hanna Werner
  7. Helen Persgren
  8. Ida Nilsson
  9. Ingemar Basth
  10. Johan Hellström
  11. Johanna Westerlund
  12. Kerstin Berggren
  13. Kjell Hjalmarsson
  14. Lo Göthberg Larsson
  15. Louise Bertilsson
  16. Mosa Roshanghias
  17. Peter Berg
  18. Roland Wanner
  19. Rose-Marie Grune
  20. Sassi Wemmer
  21. Thomas Larsson
  22. Thony Andreasson Aderum
  23. Tom Andersson
  24. Tony Johansson
  25. Ulrika Frick
 3. Kommunfullmäktige Borås
  1. Christina Waldenström
  2. Dennis Söderberg
  3. Hanna Werner
  4. Kjell Hjalmarsson
  5. Mosa Roshanghias
  6. Tom Andersson
 4. Kulturnämnd
  1. Hanna Werner
 5. Nämnden för Hälsan och stressmedicin VGR
  1. Hanna Werner
 6. Regionfullmäktige Västra Götaland
  1. Birgitta Losman
  2. Carl Forsberg
  3. Elias Ytterbrink
  4. Elisabeth Gustavsson
  5. Hanna Werner
  6. Helen Persgren
  7. Ingemar Basth
  8. Joakim Larsson
  9. José Isla Vega
  10. Kader Hamakarim
  11. Karin Olofsson
  12. Madeleine Jonsson
  13. Manijeh Mehdiyar
  14. Maria Kjellberg
  15. Marika Isetorp
  16. Merete Kapstad
  17. Mikael Malm
  18. Mosa Roshanghias
  19. Nicklas Attefjord
  20. Roland Wanner
  21. Satu Rekola
  22. Soili Brunberg
  23. Sven Olsson
  24. Thomas Larsson
  25. Tina Ehn
  26. Tina Wallenius
  27. Tony Johansson
  28. Ulrika Frick
  29. Åsa Lindgren
 7. Stadsdelsnämnd Norr
  1. Hanna Werner
 8. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
  1. Hanna Werner
  2. Kerstin Berggren