Mer om Hanne Simonsen

Personligt

Leder riksorganisationens kommunikationsavdelning. Har varit anställd sedan 2012 och tidigare jobbat som pressekreterare, projektledare och tf kommunikationschef.