Uppdrag

  1. Kommunfullmäktiges valberedning
    1. Helena Lundberg
  2. Tekniska & fastighetsnämnden
    1. Helena Lundberg
    2. Sofia Hallström