Uppdrag

  1. Kommunfullmäktiges Valberedning
    1. Helena Lundberg
  2. Tekniska Nämnden
    1. Helena Lundberg