Henrik Munck

Ordförande i Stadsdelsnämnden Västra Göteborg, 1:e vice ordförande i Trafiknämnden

Henrik Munck Foto Catharina Fyrberg

Henrik Munck

Mer om Henrik Munck

Henrik Munck om politik

Göteborg kan bättre. Politiker skall bestämma mål och förbättringsområden. Kommunens medarbetare skall ha frihet och ansvar i att skapa bra samhällsservice utifrån professionellt kunnande.

Vi politiker är ytterst ansvariga för att varje verksamhet leds på ett bra sätt och får rätt förutsättningar. Och inte minst är vi ansvariga att agera när en verksamhet inte fungerar bra.

Jag har erfarenhet från många lednings- grupper i stora verksamheter och jag vill bidra till en bättre fungerande kommun. Jag känner stort engagemang för kommunens verksamheter såsom skola, socialtjänst, trafik och stadsutveckling.

Vill du bredda erfarenheten i Göteborgs politiska ledning ?

KRYSSA MUNCK !