Mer om Henrik Sundberg

Henrik Sundberg om politik

Jag vill att människan ska sträva mot ett miljövänligare och mer solidariskt samhälle. Jag vill bidra till att vi människor blir mer toleranta mot varandra. Jag vill se ett samhälle där alla är lika värda - oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Genom jobben bygger vi vår välfärd. Fler människor än idag ska få plats på arbetsmarknaden. En viktig orsak till att vara lycklig är att känna sig behövd och sedd i ett arbete som man trivs med. Lyckliga människor bygger ett bättre samhälle med mindre konflikter och utanförskap.

CV

Ersättare i Näringslivs- och arbetsmaknadsnämnden