Ida Westin

Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i Miljönämnden

Ida Westin

Mer om Ida Westin

Ida Westin om politik

Viktiga politiska frågor: Ersättare i barn och ungdomsnämnden, styrelseledamot i det kommunala fastighetsbolaget Hfab

Politiska frågor du brinner för/jobba för under mandatperioden: Jämställdhet och familjefrågor, att minska boendesegregationen och utanförskapet i Halmstad, skolfrågor.