Ingegerd Akselsson Le Douaron

Gruppledare för Miljöpartiet i Utbildningsnämnden

Ingegerd Akselsson Le Douaron
Ingegerds hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Miljöpartiet vill göra allt vi kan för att öka takten, i Sverige, inom EU och internationellt.

Vinster i välfärden.

Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för. Det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det.

”Vi människor kan tillsammans förändra världen, om vi bara vill”

Ingegerd Akselsson Le Douaron

Mer om Ingegerd Akselsson Le Douaron

Ingegerd Akselsson Le Douaron om politik

Demokratin måste hela tiden hållas levande, med engagerade medborgare, ansvarsfulla politiker och mycket kunskap. I vardagens politik ska vi politiker kunna lyssna, tänka och agera både för nuet och för framtiden. Tillsammans jobbar vi för en dynamisk, klimat- och miljövänlig utveckling i ett inkluderande samhälle där alla mår bra och behövs.

Skolan är det mest värdefulla vi har. Vår uppgift som politiker är att stödja en positiv skolutveckling, där bildning, forskning och samarbete sätts i centrum, i en skola som utgår från att individer är olika, där alla ska kunna trivas och utvecklas - istället för att tvingas in på en tävlingsarena. En fjärdedel av våra gymnasieelever ger upp och slutar i förtid - och lärare slits ut på löpande band. Lärarna och rektorerna vet hur. Vi politiker ordnar så att skolorna får de resurser och det stöd de behöver. Vårt ansvar är också att se till att gemensamma skattemedel stannar i friskolorna och vinstuttag stoppas.

Tillit och tilltro till lärarnas och elevernas förmåga att tillsammans utveckla grunden för det långsiktigt hållbara samhället är den enda vägen framåt. Kommunen, näringslivet och det civila samhället bär tillsammans ansvaret för att öppna dörrar för unga in i vidare studier, samhälls- och arbetsliv.

Tillsammans kan vi åstadkomma underverk för ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm. 

Personligt

Jag är folkhögskollärare, tidigare grundskolelärare och jobbar nu med folkbildningsfrågor på riksnivå. Miljöengagerad har jag varit sedan mitten av 1970-talet och stockholmspolitiker för Miljöpartiet sedan valet 2006. Ska vi få till en långsiktigt hållbar utveckling, där våra barn- och barnbarn har en framtid, finns mycket att göra. För mig har det mest handlat om att driva frågor om demokrati, upphandlingar, skola och vuxnas lärande.