Ingela Kandre

Ledamot i Kommunfullmäktige och i Vård- och omsorgsnämnden

Ingela Kandre