Ingela Kandre

Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Utbildningsnämnden

Ingela Kandre