Mer om Inger Olenius

Inger Olenius om politik

Jag är pensionär sedan några år och medlem i miljöpartiet sedan 20 år, har varit fullmäktigeledamot och nämndeman i tre perioder och ledamot i kommunstyrelsen i fem år. Jag är socionom och har jobbat 40 år inom socialt arbete, som skolkurator, socialsekreterare och som handläggare i flyktingfrågor på olika nivåer, bland annat 6 år som chef för en flyktingförläggning. Jag är intresserad av friluftsliv och har under många år varit scoutledare inom nykterhetsrörelsens scoutförbund. Jag är gift och har två vuxna barn och fyra barnbarn.

Människors livsvillkor är det som intresserar mig mest. Då menar jag allt ifrån rättvise-, demokrati-, och drogfrågor till den miljö vi skapar omkring oss. Jag vill att Falu kommun ska vara en trygg och säker kommun där alla kan känna delaktighet och trivsel och ha möjlighet både till ett bra arbete och goda rekreationsmöjligheter i vackra omgivningar. Goda livsvillkor för våra barn och ungdomar ska sättas i centrum för en långsiktig politik som håller för framtiden. Skolan ska prioriteras. Sådant som gynnar många ska sättas före elitsatsningar. Jämställdhet mellan könen och hänsyn till olika minoriteter ska prägla vårt samhälle. Äldre människor ska ha möjlighet till en aktiv tillvaro så länge de önskar och sedan få det stöd de behöver för att känna sig trygga. Våra invandrare ska räknas som de resurser de faktiskt är. Politiken ska avgöras så nära människorna som möjligt och präglas av samarbete och framåtanda. Vi får det samhälle vi förtjänar!

Min förhoppning är att yngre personer tar över de tyngsta rollerna i politiken och att vi som är äldre kan finnas med för att skapa kontinuitet.

 

Uppdrag

  1. Nämdeman
    1. Inger Olenius