Ingmarie Söderblom

Ordförande för Oskarshamns lokalförening

Ingmaries hjärtefrågor

Samhällsplanering.

Barn och förskola.

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Näringslivsutveckling.

Ingmarie Söderblom

Mer om Ingmarie Söderblom

Ingmarie Söderblom om politik

Mina hjärtefrågor inom politiken ligger inom flera områden, bland annat samhällsplanering, barn- och omsorg, näringslivsutveckling (åt rätt håll).

Med en god landsbygds- och stadsplanering kan vi skapa det goda livet för så många som möjligt i vårt samhälle. Infrastruktur till exempel, innebär inte mer av asfalterade landsvägar för fordon utan mer bra cykelvägar, bättre allmänna kommunikationsmedel och att med hjälp av den nya tekniken kunna ha sin försörjning och kontakt med omvärlden även en bra bit utanför stadskärnan.

Varje satsad krona på våra barn och unga är en investering i vårt framtida samhälle, varje krona som vi inte investerar i vårt framtida humankapital är en stor förlust, man kan krasst omräkna detta i stora kostnader samhällsekonomiskt, men framförallt är det en medmänsklig tragedi att inte kunna ge våra barn en så bra start i livet som möjligt.

Näringslivsutvecklingen lever i stort kvar i en gammal förlegad tanke om nyetableringar av de stora tillverkande industrierna och extern handel. Vi har i vår region mycket stora förutsättningar att utveckla företagande som inriktar sig på förnybar energi, bättre avfallshantering mm. Ett kunnande som vi kan bli ännu bättre på att exportera. Ett hållbart näringsliv innebär också att man stöttar de små och medelstora företagen, satsar ännu mer på socialt företagande och fortsätter att aktivt få en mera jämställd fördelning i bolag och styrelser.

Extern handel är gammalmodigt, ointressant och uppmanar till ett resande som inte kan anses som hållbart.
De gröna näringarna behöver få extra fokus, dels p g a att dessa idag fortfarande står för en stor miljöbelastning och behöver motivation till att gå över till ekologisk djurhållning och odlande.

Vår skärgård behöver extra uppmärksamhet och fokus - hur bevarar vi, utvecklar och samtidigt visar hänsyn till allt levande på land och i vattnet.

Mitt engagemang är stort för samhället vi lever i, och jag hoppas att jag kan få bidra till att förvalta och utveckla det goda och mildra det onda

 

Personligt

Stolt mamma till två tonårsdöttrar och motvillig matte till lurvigt monster. Värmlänning/skåning/bleking i salig röra. Född på landet och har granskogssav i ådrorna. Har ett nyligen uppväckt politiskt intresse och gör vad jag kan för att förmedla tanken att grönt inte bara är skönt utan oftast det smartaste och ekonomiskt mest hållbara. det är också nödvändigt om vi ska ha någon framtid.